Month: February 2017

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08). Skarżąca zarzuciła naruszenie przez Polskę kilku artykułów Konwencji – m.in. art 2 Konwencji poprzez niezapewnienie odpowiedniego leczenia jej córce, nieprzeprowadzenie właściwego postępowania pozwalającego na wyjaśnienie przyczyny śmierci córki oraz niewłaściwe uregulowanie prawne klauzuli sumienia u […]

Wyrok ETPCz z dnia 9 lipca 2013 r., Vinter v. UK

W dniu 9 lipca 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w składzie Wielkiej Izby, wydał wyrok w sprawie Vinter i inni v. Wielka Brytania, skargi nr: 66069/09, 130/10 i 3896/10. ETPCz zajął się problematyką kar dożywotniego pozbawienia wolności, które zostały wymierzone bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wzorcem kontroli był art. 3 Konwencji, zakazujący nieludzkiego lub […]