Bez kategorii

Grant badawczy „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”

Niniejszy projekt naukowy ma na celu analizę prawną środków związanych z prewencyjnym pozbawianiem wolności człowieka. Prewencyjne pozbawienie wolności stanowi jedną z możliwych reakcji na niebezpieczeństwo grożące ze strony określonej osoby dla różnorakich wartości. Obejmuje ono wypadki, w których pozbawienie wolności człowieka nie jest reakcją na popełniony czyn zabroniony, ale wyłączenie na niebezpieczeństwo grożące ze strony […]

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08). Skarżąca zarzuciła naruszenie przez Polskę kilku artykułów Konwencji – m.in. art 2 Konwencji poprzez niezapewnienie odpowiedniego leczenia jej córce, nieprzeprowadzenie właściwego postępowania pozwalającego na wyjaśnienie przyczyny śmierci córki oraz niewłaściwe uregulowanie prawne klauzuli sumienia u […]

Wyrok ETPCz z dnia 9 lipca 2013 r., Vinter v. UK

W dniu 9 lipca 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w składzie Wielkiej Izby, wydał wyrok w sprawie Vinter i inni v. Wielka Brytania, skargi nr: 66069/09, 130/10 i 3896/10. ETPCz zajął się problematyką kar dożywotniego pozbawienia wolności, które zostały wymierzone bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wzorcem kontroli był art. 3 Konwencji, zakazujący nieludzkiego lub […]

Wyrok ETPCz z dnia 9 października 2014 r., Konovalova v. Rosja

W dniu 9 października 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Konovalova przeciwko Rosji, skarga nr 37873/04. ETPCz zajął się problematyką dopuszczalności obecności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom studentów medycyny. Skarżąca, będąca w ciąży, została przewieziona karetką pogotowia do szpitala akademickiego. Po przyjęciu do szpitala została jej wręczona broszura informacyjna, z której […]